Beroepsduikkeuring

Aquamed BV verzorgt alle beroepsduikkeuringen (Basis inkeuring en herkeuring).
Iedereen die werkzaamheden onder overdruk verricht, dient arbeidsgezondheidskundig onderzocht te worden, gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken onder overdruk met zich meebrengt. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde duikerarts.
Al onze keuringen voldoen aan de eisen die gesteld worden door de Health Safety Executive (HSE) en de European Diving Technical Committee (EDTC).

Keuring

Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen voert de keuringsarts een lichamelijk onderzoek uit. Hierbij wordt uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Daarnaast wordt uw urine onderzocht en controleren we uw oren, ogen en longfunctie. Ook wordt er een elektrocardiogram (ECG) gemaakt en moet u een inspanningstest uitvoeren.

Inkeuring

Wanneer u voor de eerste keer een beroepskeuring moet ondergaan of wanneer u uw keuringscertificaat heeft laten verlopen, dan zult u een zogenaamde inkeuring moeten ondergaan.

Inhoud

 • Duik medische anamnese (aan de hand van keuringsformulier)
 • Algeheel lichamelijk onderzoek met accent op duikmedisch relevante zaken
 • Bepaling van het gewicht, lengte, pols, bloeddruk
 • Neurologisch onderzoek
 • Gehoortest
 • KNO onderzoek
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie)
 • Hartfilmpje (ECG) in Rust- en Inspanning
 • Fietstest (conditie)
 • Urineonderzoek
 • Bloedonderzoek (op indicatie)
 • Thoraxfoto (exclusief)

Herkeuring

Wanneer u een inkeuring heeft ondergaan, geldt de goedkeuring voor een jaar. Daarna bent u wettelijk verplicht om weer een herkeuring te ondergaan.


Inhoud

 • Duik medische anamnese (aan de hand van keuringsformulier)
  • Bespreking van duikhistorie/klachten/problemen afgelopen jaar
 • Algeheel lichamelijk onderzoek met accent op duikmedisch relevante zaken
 • Bepaling van het gewicht, lengte, pols, bloeddruk
 • Neurologisch onderzoek
 • Gehoortest
 • KNO onderzoek
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie)
 • Hartfilmpje (ECG) in Rust- en Inspanning
 • Fietstest (conditie)
 • Urineonderzoek
 • Bloedonderzoek (op indicatie)

 

Legal and quality;

 • Een herkeuring dient voor het verlopen van de geldigheid plaats te vinden. Bent u één dag te laat, dan dient u de keuring te laten verrichten door een keuringsarts B, het gaat dan namelijk om een inkeuring. Maar uiteraard zorgt wij ervoor dat u ruim voor het verlopen van de keuring een bericht krijgt dat een herkeuring noodzakelijk is (indien u dat op prijs stelt).
 • Keuringen worden uitsluitend uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen (EDTC) en gecertificeerde duikerartsen (duikerarts A & B).

 

Benodigdheden beroepsduikkeuring

 • Divers logbook IMCA
 • Ingevuld keuringsformulier, dit ontvangt u digitaal bij uw keuringsbevestiging
 • Identiteitsbewijs / rijbewijs
 • Eventuele medicijnen (lijst)
 • Sportbroek en sportschoenen
 • Handdoek en douchespullen

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de beroepsduiker keuring bedraagt 1 jaar.

Keuringslocaties

Elke dag plaats voor een beroeps duikkeuring op diverse locaties in de Botlek en Den Haag

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per e-mail via: info@aquamed.nl

Kosten
Op aanvraag